Author Archives: Johan Post

Boeren en het ‘nieuwe werken’ in Benin

Problematiek

De armoede-index ligt hier op 56 procent tegen een landelijk gemiddelde van 37,4 procent. Dat betekent dat meer dan de helft van de bevolking leeft onder het bestaansminimum. Dit alles resulteert in een slechte toegang tot voedsel in elke tijd van het jaar, maar voornamelijk in de periode van juni tot augustus.

Een van de belangrijkste redenen van de slechte voedselzekerheid in Banikoara is niet onvoldoende productie, maar hoofdzakelijk het slecht voorraadbeheer. De oogst wordt of meteen doorverkocht – met slechte prijzen als gevolg, of gaat voor een te groot deel verloren door slechte voorraadruimtes.

Verder is het noorden van Benin wat voedselvoorziening betreft sterk afhankelijk van het regenseizoen. De laatste jaren zorgden zware regenbuien voor overstromingen; grote gedeelten van het gewas werden door het water weggespoeld, waardoor delen van de oogst mislukten. Het regenseizoen duurt maar heel kort. In 2011 werden slechts zes regendagen geteld. Kortom, Benin kent een traditie van grote regenval, afgewisseld door periode van zware droogte. Dat vereiste een specifieke wijze van landbouw bedrijven!

Het project: Boeren en het ‘nieuwe werken’ in Benin

In feite bestaat het project uit drie belangrijke strategieën. In de eerste plaats is de doelstelling om de opbrengst van landbouw duurzaam te verhogen, dus zonder dat het ten koste gaan van het milieu. In de tweede plaats werkt men aan verbetering van de voedselopslag en dus de voorraadbeheer. In de derde plaats staat gewassendiversificatie centraal. Ook dat heeft als doel de oogstopbrengst te verhogen. In de vierde plaats richt het project zich op de verbetering van de voeding van kinderen, mede door de moeder erbij te betrekken.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is het motto van partnerorganisatie DEDRAS in Benin bij de concrete invulling van het voedselproject in Banikoara. Daarom worden 30 voorbeeldboeren in 15 dorpen getraind om als het ware te fungeren als ambassadeur van het nieuwe werken. Ook werkt DEDRAS met het principe van de Farmers Business School. Per gemeenschap worden 25 boeren geselecteerd om getraind te worden. Ze volgen een vijfdaagse, intensieve cursus, met vakken als Hoe verdien ik geld met agrarisch ondernemen, Meer voedsel door beter boeren en Meer inkomsten door gewassendiversificatie. In totaal 225 boeren krijgen zo kennis en inzicht om hun bedrijf op een nieuwe manier in te vullen. 600 boeren krijgen daarnaast een eendaagse training om, heel specifiek, hun graanoogst te stimuleren.

Boeren gaan werken met graanbanken, dat wil zeggen gezamenlijke opslagplaatsen van graan en andere gewassen. Voorheen ging het vaak rotten, in deze voorraadschuren wordt dat voorkomen. Dit jaar wil DEDRAS (weer) tien van deze graanbanken in gebruik hebben en de boeren trainen om er gebruik van te maken. Het project financiert mede de aanleg van deze schuren.

In zes dorpen werkt DEDRAS aan gewassendiversificatie. Het zijn zes dorpen die relatief eenvoudig toegang tot productiewater hebben. De voorbeeldboeren worden hier ingezet om de principes van gewassendiversificatie toe te passen. Gewasdiversificatie is tevens een vorm van risicospreiding. Als het ene gewas minder opbrengst dan gewenst, kan een ander gewas dat compenseren. Een groep vrouwen krijgt op eigen verzoek een training in de productie van sojakaas. Een product dat vanwege het tekort aan vlees en vis kan voorzien in de behoefte aan voedzame eiwitten.

Ten slotte werkt DEDRAS ook ten aanzien van kinderen en voeding met het principe goed voorbeeld doet goed volgen. 18 vrouwen worden getraind en gaan de rol opnemen van consultatiebureau. Deze vrouwen kunnen de kinderen wegen, meten en andere controles toepassen. 120 ondervoede kinderen krijgen een speciaal zorgprogramma, om ze weer op gezonde sterkte te brengen.

Regio Ondernemers Urk op bezoek bij Betap

Op donderdag 1 november hebben we als Regio Ondernemers Urk een bedrijfsbezoek gebracht aan Betap in Genemuiden.
Met een flinke groep gingen we op weg naar Genemuiden en werden aller hartelijkst ontvangen op de locatie van Betap aan de Blokmat.
Onze voorzitter Hendrika Jonkers opende deze avond met het lezen van een stukje uit de Bijbel en met gebed.

Vervolgens werden we eerst op de hoogte gebracht van de veranderingen in ons project in Banikoara in Benin.
Momenteel wordt er hoog ingezet op de waterhuishouding en –management. Hier wordt veel van verwacht.
Middels een film werden we door Wim Simonse op de hoogte gebracht van de wijze waarop ons project vanaf nu wordt uitgevoerd.
Na deze update stond er een heerlijke maaltijd voor ons klaar.
Nadat iedereen zijn of haar maag had gevuld, begonnen we aan de rondleiding. Deze was zeer de moeite waard.
Het is prachtig om te zien hoe een bedrijf zich in ruim 100 jaar kan ontwikkelen. In 1918 begonnen met het maken van wat biezen matjes.
Nu een bedrijf dat in 65 landen zijn producten mag afzetten
Van automatten tot kamerbreed tapijt, van maatwerktapijt tot het leveren van grote oppervlaktes voor projectstoffering.

Na deze indrukwekkende rondleiding hebben we met elkaar nog een kop koffie gedronken en keerden we terug naar Urk.
Hieronder een kleine impressie.

Regio Ondernemers Urk op bezoek bij Hakvoort International

Afgelopen donderdag kwamen de leden en vrienden van de RO Urk van Woord en Daad bijeen in Emmeloord voor een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van de Urker broers Hakvoort. Ook bedrijven die nog niet deelnemen waren uitgenodigd. In totaal waren er ongeveer 40 belangstellenden die een boeiende en gezellige avond kregen voorgeschoteld.

Sinds zes jaar zet de Regio Ondernemers Urk zich in voor een voedselzekerheid project in Banikoara in het noorden van Benin in West Afrika. Ongeveer 75 bedrijven in Urk en omstreken ondersteunen financieel het project wat zorgt voor zaaigoed, trainingen, micro kredieten en andersoortige hulp. De resultaten zijn indrukkend: steeds meer zeer arme boeren zijn beter in staat om in hun voedselbehoefte te voorzien, de oogsten zijn beter van kwaliteit en groter in opbrengst. Zodoende kunnen ze zelfs opbrengsten opslaan en verkopen op de markt. En zo wordt er een belangrijk cyclus op gang gebracht voor de toekomst.

Na een hartelijk welkom door voorzitter Hendrika Jonkers, begon Jelle van Veen de avond met woord en gebed. Directeur en mede eigenaar Teun Hakvoort nam de gasten vervolgens in vogelvlucht mee naar het verleden, het heden en de verwachte toekomst van de groep bedrijven van de familie Hakvoort. Het werd een indrukwekkend succesverhaal van dit prachtige familiebedrijf. Voor de afwisseling was ondernemer Riemer van de Velde te gast om wat te vertellen over zijn ervaringen als zakenman en bestuurder van SC Heerenveen. Hij gaf op zijn manier de aanwezigen diverse tips mee. Om de inwendige mens niet te vergeten konden de gasten vervolgens de keuken in om te genieten van wat de Italiaanse chef-kok Felice Cicoria allemaal had klaargemaakt. Vervolgens was het de beurt aan Rina Molenaar (lid van de raad van bestuur van Woord en Daad) om te vertellen over het werk van Woord en Daad. Aan de hand van vier verhalen van mensen die ze tijdens haar werkbezoeken had ontmoet maakte ze de aanwezigen deelgenoot van de schrijnende gevallen die ze was tegengekomen maar ze vertelde uiteraard ook van het prachtige werk van Woord en Daad waarmee zoveel hulp geboden wordt. Het was duidelijk dat dit veel indruk maakte in de zaal.. Voordat het netwerkgedeelte plaatsvond werd er nog een rondleiding gegeven door het indrukwekkend grote complex van Hakvoort Professional. Met genoegen kan er teruggekeken worden op deze geslaagde avond. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het werk van de RO Urk of lid of vriend willen worden kunnen contact opnemen met secretaris Kobus Kaptijn via kkaptijn@gbu.nl

Reis naar Benin 2017

Met het grootste deel van het bestuur van de RO Urk hebben we eind januari ons project in Benin bezocht. We kunnen met dankbaarheid melden dat het geld dat door onze leden en vrienden wordt opgebracht heel goed bestreed is en wordt. We konden prachtige vooruitgang zien in de dorpen die vanuit Woord en Daad via Dedras ondersteund worden. Zowel de kwaliteit als de opbrengst van de gewassen gaat met sprongen vooruit zodat de voedselzekerheid toeneemt en het overschot zelfs verkocht kan worden op de markt. Het werd een enerverende reis waar de deelnemers met dankbaarheid op terugzien. Nieuwsblad Het Urkerland maakte onderstaande verslag van de reis welke we graag met u delen.

‘Een reis die liefde in je losmaakt’

Een bezoek aan de koning van Banikoara, een ontmoeting met een sponsordochter, en een vergadering met de minister van Landbouw, Veehouderij en Visserij – het passeerde de revue tijdens een reis naar West-Afrika, die een groep Urker ondernemers maakte. ,,Onvergetelijk”, zijn ze unaniem met elkaar eens.

Reizen, heel veel reizen, dat stond voor de Regio Ondernemers Urk (RO Urk) op het programma tijdens de reis naar Benin – een activiteit van Woord en Daad. Ze bezochten projecten in verschillende dorpen, die door RO Urk worden ondersteund.

Bijna het voltallige bestuur nam deel: voorzitter Hendrika Jonkers, (Jonkers Bouwmetaal), Kobus Kaptijn (GBU media), Jelle van Veen (Dayseaday), Meindert Schreuder (Schol), Hein Bakker (Profinis) en Kees Heutink (K.K. Heutink BV). Namens de leden van RO Urk was Piet Snijder (Snijder Schilderwerken) mee. Ook Gerhard Heutink (zoon van Kees), Marjan Snijder (dochter van Piet) waren van de partij. De leiding lag in handen van Cees Oosterhuis en Arjen Bulk van Woord en Daad.

Dorp op water
De eerste zaterdag in Benin. De groep blikt terug: ,,Een lange reis van ruim vierhonderd kilometer langs gevaarlijke wegen naar Parakou, begon met een excursie naar Ganvie – een enorm dorp op het water, dat maar liefst vijftigduizend inwoners telt. De primitieve huisjes staan op palen en de bevolking is vooral afhankelijk van de visvangst. Armoede alom.” Na het dorpsbezoek arriveerde het gezelschap zeven uur later in het SIM geusthouse, onderdeel van Dedras, de partnerorganisatie van Woord en Daad, die het hulpproject uitvoert. Een mooie plek om te overnachten en de zondag door te brengen. ,,We bezochten een typische Afrikaanse kerkdienst. Prachtig!”

Ontmoeting sponsordochter
De volgende ochtend vertrokken de ondernemers richting het noorden, om in de regio Banikoara dorpen te bezoeken waar hulp geboden wordt aan boeren op het gebied van voedselzekerheid. Onderweg deden ze het Dorpje Boh aan. Kobus Kaptijn verhaalt: ,,We bezochten een school, bijzonder, maar het hoogtepunt was voor mij toch wel de ontmoeting met onze 11-jarige sponsordochter Salamatou Matchou Bani. We sponsoren haar al jaren, je ontvangt met regelmaat een brief met foto, maar het blijft natuurlijk op afstand. En nu stonden we oog in oog. Alle aandacht ging naar haar uit, waardoor ze in het begin ontzettend verlegen was. Later kwam ze met haar klasgenootjes om een speciale dans voor ons te doen – ze kwam helemaal los en zong zelfs een solo. Haar ouders heb ik ook ontmoet. Ja, zoiets raakt je…” Vol indrukken reisde het gezelschap verder naar Kandi, om te overnachten.

Zang en dans
Het is dinsdag. Bezoeken aan de eerste twee dorpen staan op het programma. Vooraf maakt de groep kennis met de Burgemeester van Banikoara en dan: de autorit naar de bush. De Urkers schetsen het plaatje: ,,Heftig, maar alle moeite werd ruimschoots gecompenseerd door het hartelijke ontvangst van de bevolking. Compleet met zang en dans! We raakten in gesprek met de bewoners, jong en oud – echt positief. We hebben een goede indruk opgedaan en gelukkig wordt er vooruitgang geboekt, dankzij financiële steun uit Urk.”

Levende kippen
Na een overnachting in Kandi vertrekt de groep in alle vroegte naar het derde dorp. ,,Opnieuw een overweldigend ontvangst! Dit dorp doet al vier jaar mee in het project. Behalve voorziening in de eigen voedselbehoefte, leren ze om alles wat extra verbouwd wordt te vermarkten. Daardoor hebben ze meer inkomsten, waarmee ze investeren in zaden, waterputten en landbouwwerktuigen. Wij verlieten het dorp met een dankbaar gevoel.” Maar… de bevolking liet de Urkers niet zomaar gaan! Eerst moesten ze een cadeau aannemen. Hendrika en Marjan kregen de eer om acht levende kippen in ontvangst te nemen!

Koninklijke kledij
De reizigers moesten haast maken, want er stond een bezoek aan de koning van Banikoara op het programma. ,,We staken ons vooraf in Afrikaanse kledij – tja, zo hoort dat als je op bezoek gaat bij de koning.” Over en weer wisselden de koning en de Urkers beleefdheden uit – Hein voerde het woord. Het mag duidelijk zijn: de steun vanuit Urk wordt gewaardeerd.

Nu stond de terugreis naar Parakou op de agenda, maar omdat dit jaar de samenwerking tussen RO Urk en Dedras vijf jaar duurt, overhandigde Hendrika voor vertrek een herinneringsbord, samen met meegebrachte koffers, vooral barstensvol kleding om uit te delen.

Net als katoen
Die donderdag reisden het gezelschap terug naar Cotonou. ,,Onderweg bezochten we een cashewfabriek. Cashew is net als katoen een belangrijk exportproduct. De fabriek wordt vol passie geleid door een Nederlands echtpaar. Ze hebben honderd mensen in dienst, die meewerken in een arbeidsintensief proces. De werknemers verdienen tussen zestig en tachtig euro per maand.”

Nieuwsgierig naar vis
De laatste dag, vrijdag, wordt een drukke dag. Om negen uur staat in Cotonou een afspraak met de minister van Landbouw, Visserij en Veehouderij gepland. Een uniek bezoek, want nooit eerder mocht Dedras zich voorstellen bij de minister, en nooit eerder was er een delegatie uit Nederland. ,,We spraken over de projecten van Dedras en met name Jelle van Veen was nieuwsgierig naar de visserij in Benin. Wat bleek? Benin richt zich vooral op de aquacultuur, en dus werd spontaan een bezoek geregeld aan een grote viskweker. We kregen een uitgebreide rondleiding. Vooral Meerval en Tilapia wordt daar gekweekt, en dat wordt met name in Nigeria afgezet.”

De groep gaat aansluitend nog een uurtje de stad in om wat souvenirs te kopen en dan is het tijd om naar het vliegveld te rijden en de terugreis naar Urk aan te vangen.

Dankbaarheid
Onder de indruk van alles wat ze gezien en beleefd hebben, maar bovenal tevreden en dankbaar voor alles wat bereikt wordt in één van de armste landen ter wereld, stapt het gezelschap in het vliegtuig richting Brussel. ,,De mensen in Banikoara willen graag dat we hun dankbaarheid overbrengen aan Urk. Bij deze!”

Cirkel doorbreken
Arjen Bulk van Woord en Daad zegt: ,,We hebben de allerarmste mensen ontmoet. Mensen, die niet zelf kozen voor het leven dat zij hebben. Niemand kiest een leven zonder primaire levensbehoeften zoals eten en drinken. Geen ouder voelt zich er goed bij, om zijn kinderen aan de buurman te verhuren als koeienhoeder, om brood op de plank te krijgen. Als je als ouder analfabeet bent en geen geld hebt om je kinderen naar school te sturen, zit je in een vicieuze cirkel – niemand wil dat. Wij zijn de meer dan zeventig Urker ondernemers dankbaar. Zij maken het mogelijk om die cirkel te doorbreken!”

Liefde en verbinding
De Urker ondernemers besluiten: ,,Het was een reis met impact, een beleving die liefde in je losmaakt om verder te gaan met dit belangrijke project, een gebeurtenis die je in je hart verbindt met dit land, én een reis die je naast Urker ook een beetje Beninoise maakt!”