Een nieuwe koers

DROPS4CROPS – DUURZAAM WATERGEBRUIK  IN BENIN

In 2018 zijn we met een andere insteek verder gegaan met het werk in Benin. Onder de naam ‘Drops4Crops’ gaan we ons inzetten voor duurzame watervoorziening en efficiënt watergebruik. Zodat kwetsbare boeren hun groenteproductie en inkomsten kunnen verhogen.

In het vernieuwde project Drops4Crops werken we aan verbeterde efficiëntie van het watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een  dringende behoefte aan enerzijds  meer  productie  en  anderzijds het  veerkrachtiger  maken  van  de  productie.

Daarom gaan we in Drops4Crops, in samenwerking met de overheid, werken aan goed waterbeheer in de regio. Zodat er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast stimuleren we ondernemerschap en waardetoevoeging. Zodat boeren en hun gezinnen kunnen profiteren van hun productie en boer zijn ook voor jongeren weer aantrekkelijk wordt.

Samenwerking

In dit project steken verschillende partijen de handen ineen om samen een verschil te maken in Benin. De Belgische organisatie Protos, het waterbedrijf CSF, Woord en Daad en de lokale organisaties Dedras en URCooPMa zetten zich samen in voor het verbeteren van de landbouw in Benin.  Het is prachtig nieuws dat ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich verbonden heeft aan dit project. De RVO verdubbelt uw bijdrage. Een mooi blijk van vertrouwen!

Wat willen we bereiken?

Drops4Crops Benin is een groot project dat loopt tot 2025. Het hoofddoel is om  goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te  stimuleren, zodat boeren het hele jaar voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie. In het project worden ten minste 1442 boeren betrokken, waarvan 60% vrouw.

Om het hoofddoel te verwezenlijken wordt er samengewerkt met het Woord en Daad-project Drops4Crops in buurland Burkina Faso, dat al een jaar loopt. De ervaring die we daar hebben opgedaan kunnen we, in combinatie met de kennis die we hebben vanuit de jarenlange ervaring in projecten in Benin, samenvoegen tot een efficiënt project.

Lees meer over het project Drops4Crops (PDF downloaden)

Bekijk hier het jaaroverzicht en projectupdate van 2022 (PDF downloaden)

ONZE VORIGE PROJECTEN :

Het project: Boeren en het ‘nieuwe werken’ in Benin

Blijf op de hoogte