Monthly Archives: september 2021

Bedrijfsbezoek ROU bij Concern voor Werk te Emmeloord

Op 7 juli 2021 was het dan eindelijk weer eens zo ver. We konden en mochten weer een bijeenkomst organiseren voor de donateurs van Regio Ondernemers Urk.

Deze keer bij het Concern voor Werk. Op de locatie van de kwekerij aan de Verlengde Revisieweg te Emmeloord.

We werden rond 15.00 uur allerhartelijkst ontvangen door Onno Vermooten en Anneke Menting.

Omdat de medewerkers om 16.00 uur stoppen, zijn we direct met de rondleiding door de kwekerij begonnen, onder leiding van Richard Looije.

Bevlogen en betrokken vertelde hij over de wijze waarop binnen de kassen werd gewerkt. De manier waarop het werk naar de mensen werd gebracht, omdat dit beter voor de medewerkers is.

Na de rondleiding werd de bijeenkomst officieel geopend door de voorzitter en werden alle aanwezigen van harte welkom geheten. Na het lezen van Mattheus 25: 14-30 (de gelijkenis van de talenten), een korte uitleg over dit bijbel gedeelte en gebed, gingen we verder met de bijeenkomst.

We kregen een presentatie over het bedrijf “Concern voor Werk” door de heer Sander Post.

En werden verrast door de veelzijdigheid van het bedrijf en de mogelijkheden die ze bieden. Een greep uit de verschillende diensten zie ze bieden:

Het is zeker de moeite waard om de site van Concern voor werk eens te bezoeken en te kijken of en hoe ze u van dienst kunnen zijn. https://www.concernvoorwerk.nl/

Hierna introduceerde Rina Molenaar namens Woord en Daad, de nieuwe projectmanager van “Drops for Crops”, Lourens van Bruchem, die ons (in de geest) mee nam naar Benin. Hij vertelde ons over de voortgang van het project “Drop for Crops”

Dit project richt zich op het toegang krijgen tot en het efficiënt gebruik van water door boeren. Boeren die gezamenlijk investeren in hardware. Door dit alles verwachten we het inkomen van de boeren te verhogen en zo meer zekerheden te bieden voor hen en hun gezinnen.

Covid-19 is in Benin negatief geweest, het heeft veel zaken vertraagd. Na ons bezoek in mei 2021 is de boel in een stroomversnelling geraakt. We hebben een wat onorthodoxe aanpak gehanteerd en met de mensen in Benin hebben wij een presentatie gegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft ons, hoewel op eigen risico, toegestaan om de fase van baseline studies tegelijk uit te voeren met de realisatie van de eerste demonstratievelden. Dat laatste is nu aan de gang gezet op 7 velden.  Deze kavels zullen in oktober gereed zijn.

Na deze toelichting van Lourens, konden we genieten van een heerlijk buffet dat inmiddels was klaargezet door de medewerkers van Concern voor Werk.

Tijdens het eten was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse zaken. Kortom: een geslaagde en leerzame middag.

Beste leden van de Regio Ondernemers Urk van Woord en Daad,

Met veel genoegen mocht Concern voor Werk 7 Juli jongstleden week uw gastheer zijn. U hebt gehoord over onze activiteiten en drijfveren en tevens een kijkje genomen in onze Kwekerij in Emmeloord. We delen graag onze passie voor ons bedrijf met andere geïnteresseerden. Dank voor uw belangstelling voor ons bedrijf.

Tijdens onze presentatie hebben we verteld, dat Concern voor Werk ook het aanspreekpunt is voor ondernemend Urk wanneer u vragen heeft of oplossingen zoekt in verband met de Participatiewet. Die wet is van toepassing wanneer u mensen in dienst wilt nemen of in dienst heeft die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zoals jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Concern voor Werk kan u dan helpen met het aanvragen van de juiste subsidie of het goed begeleiden van de medewerker.

Om dit goed te kunnen doen staan onze trajectbegeleidsters voor u klaar. Wilt u informatie of hebt u vragen? Neemt u dan contact op met een van onze trajectbegeleidsters Astrid Borg of Nanette Hogeling.

Nanette Hogeling
06-42653844
nho@concernvoorwerk.nl

Astrid Borg
06-46356342
abg@concernvoorwerk.nl

Nogmaals dank en misschien tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Onno Vermooten