Netwerken tegen armoede

Benin is extreem arm. Het land staat op de 176e plaats van de Human Development Index (totaal 187 plaatsen) en telt 9,3 miljoen inwoners. De levensverwachting is laag met 59,8 jaar. Sinds het land in 1960 onafhankelijk werd, is het bergafwaarts gegaan. Etnische conflicten zorgden voor onrust in het land en droegen niet bij aan stabiliteit & economische voortgang.

Woord en Daad werkt in Benin samen met DEDRAS. De doelstelling van deze organisatie is: het bevorderen van een evenwichtig ontwikkelingsproces bij onderbedeelde bevolkingsgroepen, zonder onderscheid van geslacht, godsdienstige overtuiging, en hen helpen hun relatie met God, de naaste en de omgeving te vernieuwen of te versterken.

Als ondernemer is het belangrijk om te investeren. Niet alleen in je bedrijf, in een goede strategie of stevig beleid, maar ook in de toekomst. Een toekomst die niet alleen om onszelf draait, maar ook om onze medemens.

Als Regio Ondernemers Urk slaan we de handen in elkaar. Tot en met 2017 in Banikoara om agrarische ondernemers een toekomst te bieden. Samen met partnerorganisatie DEDRAS-ONG en Woord en Daad werkten we aan een voedselzekerheidprogramma in de regio Banikoara. Banikoara is een van de 77 communes in Benin, ligt in het departement Alibori en telt ongeveer 200.000 inwoners. Ondanks de natuurlijke mogelijkheden voor landbouw en veeteelt geldt Banikoara als een van de armste gemeenschappen van Benin. Partnerorganisatie DEDRAS-ONG had daarom een project opgezet dat zich richt op verbetering van de voedselzekerheid in het gebied. De bedoeling van dat project was dat de maïs- en rijstopbrengst met 30 en 50 procent zou toenemen. Een ambitieuze doelstelling maar geen onmogelijke zoals gebleken is. Inmiddels kunnen de boeren in Banikoara zonder onze steun en richten wij ons op een andere regio.

Onze steun is vooral financieel. Samen met andere ondernemers organiseren we bedrijfsbezoeken, wijnproeverijen, veilingen en andere activiteiten die allemaal geld opleveren voor dit prachtige project. Ook de ledenbijdrage gaat direct naar het project.

Ontdek het project

Steun het project in Benin

In 2018 zijn we met een andere insteek verder gegaan met het werk in Benin. Onder de naam ‘Drops4Crops’ gaan we ons inzetten voor duurzame watervoorziening en efficiënt watergebruik. Zodat kwetsbare boeren hun groenteproductie en inkomsten kunnen verhogen.

In het vernieuwde project Drops4Crops werken we aan verbeterde efficiëntie van het watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een  dringende behoefte aan enerzijds  meer  productie  en  anderzijds het  veerkrachtiger  maken  van  de  productie.

Daarom gaan we in Drops4Crops, in samenwerking met de overheid, werken aan goed waterbeheer in de regio. Zodat er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast stimuleren we ondernemerschap en waardetoevoeging. Zodat boeren en hun gezinnen kunnen profiteren van hun productie en boer zijn ook voor jongeren weer aantrekkelijk wordt.

Samenwerking

In dit project steken verschillende partijen de handen ineen om samen een verschil te maken in Benin. De Belgische organisatie Protos, het waterbedrijf CSF, Woord en Daad en de lokale organisaties Dedras en URCooPMa zetten zich samen in voor het verbeteren van de landbouw in Benin.  Het is prachtig nieuws dat ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich verbonden heeft aan dit project. De RVO verdubbelt uw bijdrage. Een mooi blijk van vertrouwen!

Doe jij mee?
Over slim investeren gesproken. Netwerken is zaken doen. Tenminste, als je het goed doet. Als deelnemer van Regio Ondernemers Urk sla je twee vliegen in één klap. Je vergroot je netwerk én steunt ook nog eens een goed doel. Ideaal toch?

Investeer mee!

Nieuws

Terugblik reis naar Benin januari 2022

De reis naar Benin afgelopen januari

Bedrijfsbezoek ROU bij Concern voor Werk te Emmeloord

Op 7 juli 2021 was het dan eindelijk weer eens zo ver. We konden en mochten weer een bijeenkomst organiseren...

Beste leden van de Regio Ondernemers Urk van Woord en Daad,

Met veel genoegen mocht Concern voor Werk 7 Juli jongstleden week uw gastheer zijn. U hebt gehoord over...

Update over ons project Drops4Crops

Graag geven we u een korte update van de voortgang van het project. Hartelijk dank voor de trouwe steun...

Regio Ondernemers Urk en Urk op de Planken: een goede combinatie

Wat hebben we met elkaar genoten op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019. Op deze beide avonden mochten...

Hartelijk welkom bij de RegioOndernemers Urk

Jan Bakker van Slagerij Jan de Slager heeft zich aangemeld als vriend van de ROU van Woord en Daad. De...

Regio Ondernemers Urk te gast bij KNRM, station Urk

Op donderdag 20 juni zijn we als Regio Ondernemers Urk te gast geweest bij de KNRM, station Urk. Tijdens...

Regio Ondernemers Urk op bezoek bij Betap

Op donderdag 1 november hebben we als Regio Ondernemers Urk een bedrijfsbezoek gebracht aan Betap in...

Blijf op de hoogte