Regio Ondernemers Urk en Urk op de Planken: een goede combinatie

Wat hebben we met elkaar genoten op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019.

Op deze beide avonden mochten we een groot aantal van onze donateurs ontmoeten en konden wij met elkaar spreken over het project in Benin dat we gezamenlijk ondersteunen.

De vrijdagavond 1 november was gereserveerd voor een aantal bedrijven die op deze wijze enkele van hun relaties kennis wilde laten maken met ons project in Benin.

Op zaterdag mochten we andere (aspirant)donateurs ontmoeten en op de hoogte brengen van de stand van zaken.

De voorzitter van Regio Ondernemers Urk opende de beide avonden met het lezen van Hebreeën 13 : 8-16. Waarin Paulus spreekt over offeren. Beginnend over de oud testamentische offerdienst die vooruitwijst naar het offer van Christus eindigt Paulus met de opdracht om ook in de huidige tijd onze offers te blijven brengen. God lofoffers offeren en door onze lof Zijn naam belijden. En weldadigheid en mededeelzaamheid offeren, want (schrijft Paulus) aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. En dan mogen wij het goede voor onze naaste zoeken. Dichtbij of ver weg. In woord en daad.

Nadat de voorzitter zijn openingswoord beëindigd had, maakten de aanwezigen kennis met Dirk die zich voorbereidt op een reis naar Benin. En tijdens zijn voorbereiding door verschillende mensen van allerlei “wijze” raad en “wetenswaardigheden” wordt voorzien.

Na deze korte sketch volgde de pauze waarin men onder het genot van een hapje en een drankje in alle rust van gedachten kon wisselen en kon netwerken.

Het programma werd vervolgd door Wim Simonse van Woord en Daad die ons op boeiende en bevlogen wijze bijpraatte over het project “Drops4Crops”. Over de inhoud van dit project verwijzen we u graag naar: https://www.woordendaad.nl/drops4crops

Na deze bijdrage kwam onze Dirk weer terug op het podium en vertelde over zijn avonturen in Benin. Deze mini voorstelling is hier terug te zien https://youtu.be/6L049696jb8

Twee prachtige avonden met humor en zelfspot, maar ook zeker met inhoud en diepgang, waarin we onze donateurs mochten ontmoeten en we hen bij konden praten over ons project in Benin.

Twee avonden waar we met genoegen op terug kijken en waarvan we hopen dat ze in de toekomst nog een vervolg zullen krijgen.

Blijf op de hoogte